» » ҰРПАҚ ДЕНСАУЛЫҒЫ – ҰЛТТЫҢ САУЛЫҒЫ

ҰРПАҚ ДЕНСАУЛЫҒЫ – ҰЛТТЫҢ САУЛЫҒЫ

Кабылова Токжан Толебайкызы
мектеп аспазшысы
            №48 А.Коныратбаев атындагы мектеп – лицейы. 17.07.1971ж. Осы салада аспазшы болып 11 жыл жумыс жасап келеды. Жумыска 2006 жыл кабылданды. Балаларды ыстык тамакпен камтамасыздандырады.     
            Адам денсаулыгы ушын дурыс тамактанудын манызы зор.Мектеп жасындагы балалардын тамактануында ар маселенын манызы бар, себебы балалык шакта адамнын акыл ойы мен денесынын букыл омырлык корынын ыргетасын калыптасады,ал тагам – бул ушын кажетты куат пен заттектердын алынатын жалгыз козы.  Тамактану аркылы адам агзага кажетты  заттарды алады. Адам агзасына кунарлы астын тигызер шипасы бол. Жуиелы тамактанбау адам денсаулыгына улкен зиян. Дурыс тамактану асыресе балалар ушын кажет. Сол себепты, окушыларга кунделыкты даруменды салаттармен ыстык аукат беремыз.Салат турлеры унемы озгертылып, ауыстырылып отырады. Салатка жемыстер мен коконыстер сапалы турде берыледы. Ойткены, дурыс тамактану адамнын канын толтырады,кушын арттырады. Ал каны толык, кушы мол адам ыстыкка да, суыкка да шыдамды болады. Тамактану мадениеты дегенымыз – быр калыпты тамактану, тагамдардын ар турлы болуы,кай кезде жане кандай молшерде ышып – жей былу. (таблицадан келтыресыз гой)…
            Кунделыкты тамактын сапасы мен берылу молшеры (норма) мектептык курылган бакылау топтары мен мектеп медбиесы тарапынан бакылауга алынган. Сонымен катар тамактын сапасын аныктап отыру максатында бракераждык комиссия курамы курылган. Комиссия курамындагылар айына екы  рет асхана тамагынын сапасын тексереды. Айына быр рет тамактану мен тамак пысыру орнына тазалык жасалынып, дезинфекцияланып отыру козделып, ыске асуда.Мектеп асканасында усынылатын тагамдар сапасы нормативке сай, ыстык тагамдар туры 2 апталык болып  озгерып отырады.Ыстык тамактын багасы ар окушыга 270 тенгены курайды. Мектебымыздын асканасы танертенгы 8.00-16.00-ге дейын жумыс жасайды. Тагамдар санитарлык – гигиена талаптарына сай жасалган.
            Сонымен осы жумысымды жазудагы менын коздеген максатым – тамактануды тиымды уйымдастыру, азыкты толык пайдалану, тагамды дамды дайындау жане дурыс сактау. 
            Сондыктан да мектеп окушыларынын дурыс тамактануы мен денсаулыгы, олардын дурыс осып жетылуы бугынгы куннын озекты маселесы. Урпак саулыгы озымызге байланысты. Бала денсаулыгы мыкты, акылды жане белсенды болып осуы ушын дурыс тандау жасау кажет. Олай болса, суйыспеншылыкпен жане камкорлыкпен азырленген пайдалы тагам болган жон.
                 
02 желтоксан 2017 ж.5950